Фолклор

Местният празник /ден на Кремена/ се отбелязва на 22 септември с курбан за всички и предварително подготвена от местната певческа група програма. За събитието в селото идват танцувални групи от района. На тържеството кмета на селото произнася реч.