Туризъм

В землището на селото има три язовира. Най-големият, който се намира точно под самото село, се използва за развъждане на риба и се отдава под аренда.

През есента водата в язовира се източва, за да се улови рибата.


Вторият по големина язовир се намира в местността Батон дол.


Третият, почти затлачен, е разположен в местността Заминец.